ASETİLEN - KARPİT YANGINLARI, EMNİYET TEDBİRLERİ VE ASETİLEN YAN

2010-03-02 15:15:00

ASETİLEN - C2H2 ( ETİN )

GİRİS :


Asetilen ( Etin ):
Asetilen gazı; renksiz, sarımsak kokulu, şiddetli yanıcı, havadan hafif, zehirli etkisi olmayan fakat havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yaratabilecek bir gazdır.
Asetilen sanayide karpitin su ile reaksiyonundan elde edilir.
Asetilen maddesi çok yanıcı oluşunun yanı sıra, katı ve sıvı fazlarında iken oldukça kararsız bir özellik gösterir.
Bu özelliğinden dolayı asetilen yanlış kullanımda yada yanlış depolamada oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
Asetilen için kullanılan tüm malzemeler asetilenin özelliklerine uygun olmalıdır. Bu neden ile donanım ve malzeme seçilirken çok dikkat edilmelidir.
Hatta giyilen giysiler dahi önemlidir.
Asetilen yanma esnasında çıkardığı yüksek ısıdan dolayı endüstride çok yaygın olarak kullanılır.
Asetilen, diğer fuel-gazlarla karşılaştırıldığında en az oksijen tüketimiyle en yüksek alev hızına (6.9 m/sn) ve alev ısısına ulaşan gazdır (3160ºC).
Serbest asetilen gazı hiçbir zaman 15 psig (1.013 bar) basıncın üstüne çıkarılmamalı ve kullanılmamalıdır.
Asetilen tüpleri için 50ºC çok tehlikeli bir sıcaklıktır. Kesinlikle tüplerin bu sıcaklığa ulaşmaması gerekmektedir.
Asetilen, gaz halinde bir çözücü maddeye (genellikle asetona) yedirilmiş olarak tüp içinde ticari olarak bulunabilir.
Asetilen tüpleri özel olarak hazırlanır. Tüp içinde üçlü birleşim (Poroz madde + Çözücü madde + Asetilen gazı) mevcuttur.
Poroz madde; aspez(yanmaz),pudra, kireç ve sudan oluşan lifli, süngerimsi bir karışımdır. İlk önce poroz (gözenekli) maddeye çözücü madde yedirilir, ardından asetilen gazı çözücü madde içinde çözündürülür.
Aşağdaki bilgiler, sıkıştırılmış asetilen kullananlara rehber olması amacı ile verilmiştir. Asetileni kullanmadan önce bütün kullanıcılar asetilenin özelliklerini bilmelidir. Asetilen aşağıda belirtilen safiyette gaz halinde bir çözücü maddeye (genellikle asetan) yedirilmiş olarak tüp içinde ticari olarak bulunabilir. Asetilen tüpleri özel olarak hazırlanır. Tüp içinde üçl)i kombinasyon 1 paraz madde + çözücü madde + Asetilen gazı) mevcuttur, Ilk önce Poroz (gözenekli) maddeye çözücü madde yedirilir, ardından asetilen gazı çözücü madde içinde çözündürülür. Asetilen gazı, uygun özellikte, hem dikişli hem de dikişsiz tüplere doldurulabilir. Maksimum tüp basıncı °C sıcaklık başına 0,31 bar basınç değişimi ile 21°C’de 17,24 bar’dır. Asetilen ticari olarak daha çak kalsiyum karbüre su ilavesi veya suya kalsiyum karbür ilavesi ile elde edilir.

Peki, karpit (kalsiyum karbür) nasıl elde edilir?
Karpit (CaC2),kok kömürü ve söndürülmemiş kirecin elektrik fırınlarında 2760-3870° C’de ergitilmesiyle elde edilir. Fırınlarda elde edilen karpit potalara dökülerek soğutulur. Potalardan alınan kütle halindeki karpit değirmenlerde kırdırılarak küçük parçalar haline getirilir. Daha sonra eleklerden geçirilerek tane büyüklüklerine göre sınıflandırılır. Tane büyüklükleri 2-7, 7-15, 15-25, 25,50 ve 50-80 mm ölçüsündedirler. Tane büyüklüklerine göre ayrıştırılan karpit bidonlara doldurularak piyasaya sürülür. Bu bidonların ağırlıkları 60-70kg arasında değişir. Karpit bidonlarının su ve ateşten uzak bulunan depolarda saklanması yerinde olur.

ASETİLEN TÜPLERİ VE ÖZELLİKLERİ:

Asetilen tüpü, asetilen gazının depolanması ve taşınmasında kullanılır. Asetilen tüpü dikişsiz veya kaynaklı olarak yapılır. Oksijen tüpüne göre daha kısa boylu ve büyük çaplıdır. Asetilen tüpleri 3-5 ve 10 kg ağırlıklarında piyasada bulunurlar. Piyasada kullanılan tüplerde 25 atm basınç bulunur.Asetilen tüpleri sari,kırmızı ve turuncu renge boyanır. Asetilen tek basına tüplere sıkıştırılmaz. Asetilen yanıcı özelliği nedeniyle yalnız basına tüpe doldurulmaz. Asetilen aseton ve alkolde çok iyi erime yeteneğine sahiptir.Böylece tüpün 1/3’u aseton ile doldurulur.40 lt’lik bir asetilen tüpünün içinde yaklaşık olarak 13 lt aseton vardır.


DİKİŞSİZ ÇEKME ÇELİK SANAYİ ASETİLEN TÜPLERİ


SEYYAR ( KARPİT ) ASETİLEN TÜPÜ


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Kimyasal Simgesi : C2H2
Fiziksel durumu : Çözünmüş gaz
Molekül ağırlığı : 26
Görünüş : Renksiz, sarımsak kokulu
Yoğunluk : 1.086 kg/ m3 ( 21.1ºC )
Erime noktası : - 80.8 ºC
Kaynama noktası : -84.0 ºC ( 1 atm )
Kritik basınç : 61.9 bar
Kritik sıcaklık : 35.2ºC
Yanma ısısı : 20,800 Btu/lb ( 11545 k cal/kg)
Yanma aralığı( havada ) : 2.4 - 85% hacimde

Renksiz
Boğucu
Sarımsak kokusuna benzer kokuda
Oldukça parlayıcı
Narkotik (anestezik)
Zehirsiz
Çözünmüş Gaz EN ISO 9002

TÜP ÖZELLİKLERİ (TS 11170)

Tüp Dış Rengi : Rol 1018 ( sarı )
Periyodik Bakım 5 Yıl
Basınçlı, çözülmüş asetilen gazı için; çelik, dikişli tüpler kullanılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Oksijen kaynağında
Metallerin kesilmesinde ve kaynaklanmasında yakıt olarak (oksiasetilen hamlacı)
Kimya sanayinde organik maddenin ve plastiklerin birleşim yoluyla üretilmesinde (Vinil)
Spektrometre cihazı ve diğer sayaçlarında
Yüksek alev sıcaklığı gereken yerlerde (3.3300°C)
Şamandıra, deniz fenerleri, maden kuyuları, yol işaretleri gibi elektrik enerjisinden yararlanılamayan alanların aydınlatılmasında
Çeşitli böcek öldürücü ilaçlarda
Neopren kauçuğu yapımında kullanılmaktadır.

Bunların dışında;

Mağaracılıkta ana aydınlatma aracı olarak karpit lambası kullanılmaktadır. Karpit lambası asetilen gazını yakarak ışık verir. Uzun ömürlü olması, bir doldurmada 6-8 saat yanması, çalışmak için yalnızca suya gereksinim duyması, parlak ve homojen ışık vermesi, ağırlık/verim oranının düşük olması gibi özelliklerinden dolayı mağaracılıkta özellikle tercih edilmektedir. Asetilen alevi parlak ve rüzgâra oldukça dayanıklıdır.
Yine çeşitli ülkelerde yasal olmayan şekilde balık avlama yöntemi olarak karpit bombaları şeklinde kullanılabilmektedir.
Ayrıca ucuz bir enerji kaynağı olması, çevreyi az kirletmesi gibi özellikleri nedeniyle karpitin ülkemizde alternatif enerji kaynağı olarak özellikle otomotiv sektörü bilimsel araştırmalarında kullanıldığı bilinmektedir

ASETİLEN ÜFLEÇ ALEVİ ISILARI 333O SANTGRAT DERECE GİBİ YÜKSEK ISIYA SAHİPTİR.


ASETİLEN GENELDE KESME KAYNAK İŞLERİNDE VE KÜÇÜK ORTA BÜYÜK TÜM SANAYİ ALANLARINDA KULLANILMAKTADIR.

EMNİYET !

DİKKAT! PARLAYICI VE KOLAY YANICI GAZ ALEVLE YAKLAŞMAYİNIZ

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ
Çözünmüş gazdır.
Oldukça parlayıcı ve yanıcı gazdır. Hava ıle parlama sınırı=%2,2 -85 Havadan biraz daha hafiftir. %100 saf asetilen kokusuzdur. Ticari asetilenin sarımsak kokusuna benzer bir kokusu vardır. Asetilen hava ile bile sıcak ışık saçan ve dumanlı bir alevle yanar. Tutuşma sıcaklığı asetilenin hava içindeki yoğunlaşma yüzdesine göre değişir. Mesela %30 asetilen ihtiva eden hava 305°C da tutuşturulabilir. Basınç altındaki gaz asetilen, şiddetle parlayarak ayrışabilir.

TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

Acil durum gözden geçirmesi:

Kokusuzdur, renksizdir, parlayıcı olmayan gazdır. Oksitleyicidir, yanmayı hızlandırır ve alev alan malzemelerde yangın ve patlama riskini artırır. Zehirleyici değildir. Yüksek yoğunlukta uzun süre oksijen solumak öksürüğe neden olabilir ve akciğer etkilenir. Basınçlı gazdır. 50C`nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Vücudu etkileme durumu:

Solunum: Evet ( Tehlikeli )
Solunduğunda:
Çalışanın riskini en aza indirerek, kazazede derhal temiz sahaya çıkarılmalıdır. Eğer
solunum zayıflığı varsa, derhal suni teneffüs uygulanmalıdır. Ambülâns çağırılmalıdır.
Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır
Cilt İle Temas: Hayır ( Tehlikesiz )
Deri Yolu İle Emilme: Hayır ( Tehlikesiz )
Göz Teması: Hayır ( Tehlikesiz )
Yutma: Hayır ( Tehlikesiz )


GENEL EMNİYET TEDBİRLERİ

Kullanımdaki tüpler, açık havada (güneş ısısı veya diğer iklim şartlarından korunmuş olarak) veya tercihan çak iyi havalandırılmış serin yerlerde muhafaza edilmelidir.
Gaz içeren veya içermeyen Asetilen tüpleri ısıtılmamalıdır.
Gaz içeren tüpler asla 45°C’ın üzerindeki sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
Çözücü madde (aseton kaçışını önlemek için, gaz 15°C da 0.5 bar basıncın altında kullanılmamalıdır.
Tüpler, yatay pozisyonda kullanılmamalı ve taşınmamalıdır.
Asetilen tüpleri oksijen tüplerinin yanında depolanmamalıdır.
Çok iyi ayrılmamışlarsa, asetilen ve oksijen tüpleri arasında yarım saat yangına dayanıklı malzeme ile kaplı, en az 1,5 metre yükseklikte yanmaz bölme yapılmalıdır.
Bir kullanım yerinde 70 m3 gaz ihtiva eden tüplerden 1 adet olmak üzere
13 adet 6 kg lık tüp, 8 adet 9 kg’lık tüpten fazlası bulunmamalıdır.
Yangın söndürme sistemi ( Sprinkler ) kurulu yerlerde, 170 m3 gaz ihtiva eden tüplerden 1 adet olmak üzere ; 31 adet 6 kg’lık tüp, 23 adet 9 kg’lik tüp) bulundurulabilir.
Asetilen tüplerinin depolandığı sahalara uyarıcı, sigara içmeyi ve açık alev taşımayı yasaklayıcı levhalar asılmalıdır.
Tüpler uygun şekilde, dik pozisyonda tutulmalıdır.
Asetilen tüpleri üzerinde bir değişiklik veya tamirat yapılmamalıdır.
Yanan bir torc asla emniyet tapasına yaklaştırılmamalıdır.
Emniyet tapası yaklaşık 100 °C’da eriyebilir ve gazın dışarı atılmasına sebep olur.
Bir tüpten diğer bir tüpe asla dolum yapılmamalıdır.
Elektrikli cihazlarla asetilen tüpü asla yan yana getirilmemelidir.
Asetilen tüpleri yerde yuvarlanmamalıdır.

UYGUN MALZEMELER KULLANILMALIDIR.


Asetilen boru hattı sistemleri için yalnızca çelik veya çelik çekme borular kullanılmalıdır. Bağlantılar kaynaklı, dişli veya flanşlı olabilir. Dişli borularda daha kalın et kalınlığı olan borular kullanılmalıdır. Bağlantı malzemeleri haddelenmiş dövülmüş veya dökme çelikten olabilir. Dökme demir bağlantılar uygun değildir. Bazı şartlar altında asetilen, bakır, gümüş cıva ve bunların alaşımları ile temasa geçtiğinde kolaylıkla patlayabilen 6ıleşiklerini oluşturabilir. Bundan dolayı, asetilen ile birlikte bu metallerin, bunların tuzlarının ve bileşiklerinin birlikte kullanımından sakınılmalıdır. Genel olarak, normal koşullarda % 65’den daha az bakır içeren pirinç ve bazı nikel alaşımları asetilen servisi için uygundur.
Asetonda çözünen kauçuk ve plastikler de kullanıma uygun değildir.

KULLANMA, DEPOLAMA VE KAÇAK TESBİTİ

Şüpheli kısımlara sabunlu su tatbik edilmelidir.
Sabunun arkasından çıkan gaz kabarcıkları, büyük olasılıkla bir kaçağın varlığını gösterir. Kaçak tespiti asla açık bir alevle yapılmamalıdır.
Ayrıca bir asetilen gazı detektörü de kullanılabilir.

ZEHİRLİLİK VE BELİRTİLERİ
Asetilen gazı, kronik etkisi olmaksızın oldukça yüksek konsantrasyonlarda solunabilir. Yüksek oranlarda oksijen ile karıştırılırsa, norkofik etki yapar ve anestezide de kullanılabilir, Ancak, bu tür karışım elde etmek ve kullanmak çok tehlikelidir.
Asetilen havadaki oksijeni seyrelterek boğucu bir gaz olarak hareket eder. Ancak boğulmadan ziyade, boğulmaya sebep olacak seviyeye ulaşmadan önce, patlama değerinin düşüklüğünden dolayı daha ciddi tehlikelere yol açabilir.
.

GAZ KAÇIRAN TÜP

Eğer Asetilen tüpü valf sapından kaçırıyorsa ve valf açıksa, valfı kapatılıp, somunundan sıkılmalıdır. Eğer bu kaçağı durduramıyorsa, valfı kapalı bırakıp tüpün hizmet dışı olduğuna dair uyarıcı yazı tüpün üzerine yazılmalıdır. İmalatçı firmaya haber verilmelidir. Asetilen tüpleri, çeşitli sıcaklıklarda eriyen emniyet tapaları ile donatılmıştır. Herhangi bir durumda emniyet tapası açılmış ve gaz kaçırıyorsa, tüp açık alana alınmalı, uyarıcı yazı asılmalı ve yavaşça valfı açılarak gaz açık alana verilmelidir, Tüp boşalınca valfı kapatılmalıdır.


DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT!

YANGIN DURUMUNDA YAPILACAKLAR

ÇALIŞANIN ETRAFINA EMNİYETLİ MESAFEDEN SU SIKILARAK SOĞUTULMAYA ÇALIŞILMALIDIR.

KALSİYUM KARPİT DEPOLARINA YERLERE YAKIN YERLERDE SU KULLANILMAMALIDIR.

FAKAT?

ASETİLEN TÜP YANGINLARINI TERCİHEN KÖPÜK KULLANARAK SÖNDÜRÜN BU AYNI ZAMANDA SOĞUTMA SAĞLAYACAKTIR.

YANGIN DURUMUNDA KARBONDİOKSİT VE KURU KİMYEVİ TOZLU SÖNDÜRÜCÜLER KULLANILMALIDIR.

ASETİLEN BULUNAN ODALRIN ÖNÜNDE SEYYAR KARBONDİOKSİT VE KURU KİMYEVİ TOZLU SÖNDÜRÜCÜLER BULUNDURULMALIDIR.
SOĞUTULMADAN YA DA SOĞUTULARAK SÖNDÜRÜLEN ASETİLEN TÜP YANGINLARINDA HİÇ FARKETMEZ MUHAKKAK ASETİLEN TÜPLERİNİ KOMPLE SUYA GÖMÜNÜZ. BU DURUMDA SOGUTMA 12 SAAT OLMALIDIR.


KULLANMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:


Belirtilmedikçe bir gaz tüpü kapağından asla kaldırılmamalıdır.
Kısa mesafe olsa bile ağır tüpleri nakletmek için tekerlekli bir vasıta veya uygun başka vasıtalar kullanılmalıdır.
Sağlam eldivenler giyilmelidir.
Kullanılan tüp bir yere sabitlenene kadar valf koruma kapağı çıkarılmamalıdır, dik durumda kullanım için bekletilmelidir,
Gerekli olduğu takdirde uygun göz ve yüz koruyucu aparatlar takılmalıdır.
Emniyet gözlüğü, kimyasal çeperli gözlük veya tam yüz siperi arasındaki seçim, kullanılan gazın yapısına ya basıncına bağlıdır.
Gerekli olduğu takdirde, zehirli gazlar için, kendinden pozitif basınçlı solunum aparatları veya tam yüzlü hava solunum aygıtı çalışma alanında bulundurulmalıdır. Uygun bir metot kullanılarak gaz kaçakları kontrol edilmelidir. Bu amaç için, parlayıcı ve zehirli gaz monitörleri vardır. Eğer gaz zehirli ise, satıcı tarafından verilen özel talimatlara uyulmalıdır.
Kullanım esnasında, basıncı düşürmek için uygun basınç düşürücüler kullanılmalıdır.
Tüpü kullanıma sokmadan önce, sisteme geri besleme olmamasına dikkat edilmelidir. Kullanım alanındaki bütün elektriksel sistemlerin her bir gaz için uygun olmasına dikkat edilmelidir.
Bir tüpün basıncını arttırmak için asla direkt çıplak alev veya elektrikli ısıtıcı cihazlar kullanılmamalıdır, Tüp asla 45°C’ nin üzerindeki bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Bir tüp, satın alınan gazı ihtiva etmek dışında mesela, kaydırak veya mesnet alarak kullanılmamalıdır.
Tüp çıkış valfları özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalıdır. Tüpler valflarına veya emniyet cihazlarına hasar verebilecek anormal mekanik şoklardan uzak tutulmalıdır.
Asla tüp valfları veya emniyet cihazları üzerinde tamirat yapılmamalıdır. Hasarlı valflar derhal satıcıya bildirilmelidir.
Tüp hala teçhizata bağlı olsa bile, gaz kullanımı gerekli değilse, tüp valfi kapalı tutulmalıdır.
Tüp teçhizattan ayrılır ayrılmaz tüp kapakları yerleştirilmelidir.
Depolama
Tüpler çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının -40 °C’nin altına inmeyecek, 45 °C’nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır.
Tüpler yangın riskinden an ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir.
Eğer parlayıcı, toksik veya asitleyici gazlar depolanıyorsa, “SİGARA IÇILMEZ” uyarı levhası asılması uygundur.
Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahası, uygun tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir.
Depolanan tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır.
Tüp valfları sıkıca kapatılmalı ve gerekirse valf çıkışları da kapatılmalıdır.
Koruyucu kapak yerinde olmalı ve uygun takılmalıdır.
Açıkta depolanan tüpler paslanmaya ve sert havaya karşı korunmalıdır.
Tüpler korozyona sebep olabilecek şartlarda depolanmamalıdır.
Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilkönce eski stok kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır.
Gaz tüpleri çeşitli (Toksik, parlayıcı, oksitleyici vs) kategorilere göre depolama sahasında ayrılmalıdır.
Depolama sahasında parlayıcı ve toksik gazlar minimum seviyede tutulmalıdır. Parlayıcı gazlar yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
Depo sahasında tutulan tüpler periyodik olarak muayene edilmelidir.
Tüpler elektrik devresini tamamlayacak şekilde depolanmamalıdır.


En enteresan olaylar da bizim ülkemizde:

Balık tutmak için karpit bombası yaparak ellerinde gözlerinden olanları gördüm müşahede ettim. Şimdide hurma muz gibi meyveleri olgunlaştırmak için karpit kullanmaya kalkanlar,
Üstelik kullanmayı bilmeden kullananlar var. Hayretle izliyoruz. Aşağıda iki iki haber ve iki olay asetilenin nerelerde daha kullanılabilineceğini itfaiyecilerin ne kadar uyanık olmaları gerektiğine dair önemli bilgiler vermekte. Her patlamaya gaz sıkışması diyemeyeceğiz. İnceleme ve bilgiye ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda ve enteresan ülkede yasadığımızı unutmayalım.

KARPİT PATLAMASINDA 6 KİŞİ YARALANDI
Gaziantep Sebze Hali'nde, kimyasal bir madde olan 'karpit' ile hurma olgunlaştırılmaya çalışılan bir dükkanda meydana gelen patlamada, 6 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (İHA)
Gaziantep Sebze Hali'nde kabzımallık yapan Mustafa Akkaya'ya ait Parmaksız Ticaret'te, yasak olmasına rağmen 'karpit' ile hurma olgunlaştırılmaya çalışıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işyerinin duvarları yıkılırken, içeride bulunan hurmalar çevreye saçıldı ve komşu dükkanların camları kırıldı. Çıkan küçük çaplı yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Patlamada, işyeri sahibi Mustafa Akkaya (42), dükkanda ziyaretçi olarak bulunan Mehmet Karaduman (47), hamal Mehmet Öztaş (35) ile yoldan geçen Zahiddin Malal (30), Firdevs Karabulut (37) ve Elif Kankılıç (14) yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar ve olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın haber verilmesi üzerine sebze haline gelen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ünsal Göksen, patlamayla ilgili bilgi aldı. Göksen, hal içerisinde 'karpit' kullanımının yasak olduğunu ve bu konuda sürekli duyuru yapıldığını belirterek, 'Edindiğim bilgiye göre patlama yasak olmasına rağmen kullanılan karpitten meydana gelmiş. Bu kimyasal madde hurmanın olgunlaştırılması için kullanılıyormuş' diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE BİR MANAVDA BULUNAN KARPİT, BOMBA GİBİ PATLADI.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir manavda bulunan karpit, bomba gibi patladı. Çevrede büyük çapta maddi hasara ve paniğe yol açan patlamada bir kişi yaralandı, baygınlık geçiren bir bayan da hastaneye kaldırıldı.
Olay, Saraçlı Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında Hayrettin Hamarat'a ait manavda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Hamarat, halk arasında 'Trabzon hurması' adıyla anılan hurmaları karpitleyip iş yerine dizdi. Geriye kalan karpiti de bir sonraki gün kullanacağı için iş yerinde bıraktı. Ancak dükkanda bulunan karpit, gece saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin binanın duvarları çatladı, manavdaki meyveler dışarı saçıldı, çevrede bulunan iş yeri ve evlerin camları kırıldı. Patlama nedeniyle çevrede büyük panik yaşanırken, iş yerinin üstündeki dairede oturan Emine Doğru, korkudan baygınlık geçirdi. Doğru, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavın bitişiğindeki kıraathanede bulunan Yakup Balcı da kolundan yaralandı. Balcı'nın kolu, 112 ekipleri tarafından olay yerinde pansuman yapıldı. İlçede korku ve paniğe neden olan patlamayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


AHMET SERKAN'dan Alıntı

Teşekkürler...

18590
0
0
Yorum Yaz